Aande leden van de EHBO afdeling  Gieten

 

Op 16 september 2020 is de kascommissie van de EHBO afdeling Gietenbij mij thuis geweest en heeft de kas gecontroleerd.

De leden hebben de gegevens ingezien over jaar 2019 en hebben de penningmeester decharge verleend.

 

Met vriendelijke groet

 

Janna Douma

Penningmeester EHBO afdeling Gieten